Powered by Invision Power Board
 Welcome Guest ( Log In | Register )

saboteurweb.com main | Help | Search | Members | Calendar

 
Päivitystiedote 08/2015
« Next Oldest | Next Newest » Track this topic | Email this topic | Print this topic
Saboteur
Posted: Aug 25 2015, 11:23 PM


saboteurweb.com sysadmin


Group: Admin
Posts: 315
Member No.: 1
Joined: 8-October 02Alkuvuodelta kertyneitä muutoksia.

Uutta

Pankkitalletukset on lisätty omaisuuslajiksi sovellukseen, ja kirjaustoiminnot sekä raportit tukevat sitä nyt asiallisesti. Osta ja myy tilivaluuttaa kuten mitä tahansa instrumenttia (kirjauslomake on asianmukaisesti yksinkertaistettu tälle lajille), myös valuuttatilikirjaukset mahdollisia. (Muutos tehty 01/2015)

Päivitettyä

Kassavirtaraporttia voi nyt selata taaksepäin kuluvasta kuukaudesta (nuolipainikkeet lisätty raportin alareunaan). Valitse ensin jakson pituus kuten ennenkin, jonka jälkeen nuolipainikkeilla voit siirtää jakson loppuajankohtaa. (Muutos tehty 03/2015)

Yksittäisten instrumenttien kurssihistoriasivuilta puuttui valuuttakurssi sekä euroiksi muunnettu kurssi, jos instrumentti oli muussa valuutassa kuin euroissa. Nyt raportti näyttää kurssit ja niiden muutokset sekä euroissa että valuutassa, jolloin on helpompi hahmottaa instrumentin kurssin ja valuuttakurssin vaihtelun yhteisvaikutus. (Muutos tehty 08/2015)

Menneet markkina-arvot -raportille on lisätty valuuttamääräisten instrumenttien arvostukseen käytetty kurssi ja kurssin päivä, joka sieltä tähän asti puuttui. Tiedot saa näkyviin pitämällä kursoria valuuttakoodin päällä (kun instrumentin valuutta on muu kuin euro). (Muutos tehty 08/2015)

--------------------
"Unrequited love. It's fantastic, because it never has to change, it never has to grow up and it never has to die!"

- saboteur
.. sabot909@gmail.com
.. https://www.saboteurweb.com/ | https://www.saboteurweb.com
 
       Top
0 replies since Aug 25 2015, 11:23 PM Track this topic | Email this topic | Print this topic

<< Back to Palvelutiedotteet